GİCTƏHƏR

sif. Bir az gic, axmaq, gicbəsər, gic kimi. Gictəhər adam.
– Qulu həmişəki kimi gictəhər (z.) və laqeyd görünürdü. M.İbrahimov.

GİCO
GİCTƏHƏRLİK

Значение слова в других словарях