GİGİYENİK

прил. 1. гигиенадиз талукь тир, гигиенадихъ галаз алакъалу тир; гигиенадин; 2. гигиенадин къайда ва тӀалабриз жаваб гудай (мес. костюм).
GİGİYENAÇI
GİGOVUN

Digər lüğətlərdə