GİGİYENİK

прил.
1. гигиеничный (удовлетворяющий правилам гигиены). Gigiyenik vərdişlər гигиеничные навыки, gigiyenik paltar гигиеничный костюм
2. гигиенический. Gigiyenik tədbirlər гигиенические меры, gigiyenik tələblər гигиенические требования
GİGİYENAÇI
GİGOVUN

Digər lüğətlərdə