GİLLƏTMƏK²

гл. ччеб ягъиз (алтадиз) тун (гун), ччепедивди кьазбуниз (асуниз) тун (гун).
GİLLƏŞMƏK
GİLLƏTMƏK¹

Digər lüğətlərdə