GİRİŞ

GİRİŞ I is. Müqəddimə, başlanğıc. Əziz müxtəsər bir giriş sözü söylədi (Ə.Vəliyev).

GİRİŞ II is. İctimai yerlərdə içəri girmək üçün yol. Qapılardan çıxış, giriş vardır; Bunda, əlbəttə ki, bir iş vardır... (M.Ə.Sabir).

GİRİŞ III f. Başlamaq, işdən yapışmaq. Onlar qətiyyətlə arakəsməni sökməyə girişdilər (S.Rəhimov).

GƏZMƏK
GÖRMƏK

Значение слова в других словарях