GİZLƏTMƏ

сущ. от глаг. gizlətmək :
1. прятанье
2. скрывание, скрытие
GİZLƏTDİRMƏK
GİZLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə