GURULDATMAQ

icb. Guruldamasına səbəb olmaq.
[Tahir] …öz məharətini göstərmək üçün bir neçə dəfə motoru guruldatdı… M.Hüseyn.

GURULDATMA
GURULDAYICI

Значение слова в других словарях