GURULTU-PATILTI

bax gurultu-nərilti.
Günlərin birində qonşumgildən gurultupatıltı eşitdim. S.Rüstəm.

GURULTU-NƏRİLTİ
GURULTULU

Значение слова в других словарях