HİDRAT

I
сущ. гидрат (химическое соединение окислов металлов с водой)
II
прил. гидратный. Hidrat suyu гидратная вода, hidrat nəmi гидратная влага, hidrat əhəngi гидратная известь
HİDRANT
HİDRATLAŞMA
OBASTAN VİKİ
Hidratlar
Hidratlar — Bunlara təbii qaz molekulları, adətən, buz molekullarında tutulan metan qazı molekulları aid edilir. Hidratlar aşağı temperatur və yüksək təzyiq şərtləri altında boru kəmərlərində və qazın texnoloji emal edildiyi qurğularda əmələ gələ bilir. Hidratlar boru kəmərlərini tıxaclaya və hasilat əməliyyatlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilir.

Digər lüğətlərdə