İĞRAR

 

Bax: iqrar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sarığın əgri saranlar,

Sabah bundan iğrar olur.

Sarığı başdan gedincək,

Dağılır, tarımar olur.

                     (M.Elyas. “Nəğmələr kitabı”)

İĞRAR
İXLAS ƏRƏB

Значение слова в других словарях