İBRƏT

1. Ehtiyat ediləcək şey.

2. Əcaib, qəribə şey. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

IŞIQ
İCABƏT ƏRƏB

Значение слова в других словарях