İBTİDAİLƏR

is. zool. Birhüceyrəli heyvanlar qrupu.
İBTİDAİ
İBTİDAİLİK

Значение слова в других словарях