İCARƏLƏMƏK

f. İcarəyə götürmək, kirələmək. Torpaq icarələmək.
İCARƏLƏMƏ
İCARƏLƏNMƏ

Значение слова в других словарях