İCARƏLƏNMƏK

məch. İcarəyə (kirəyə) götürülmək; kirələnmək. Torpaq icarələnib.
İCARƏLƏNMƏ
İCARƏNAMƏ

Значение слова в других словарях