İCLASÇI

is. Məhkəmə iclasında iştirak edən xalq nümayəndəsi.
İCLASBAZLIQ
İCLASÇILIQ

Значение слова в других словарях