İCLASBAZ

is. [ ər. iclas və fars. …baz] İclası, iclas etməyi çox sevən adam (mənfi mənada işlənir).
İCLAS
İCLASBAZLIQ

Значение слова в других словарях