İCRAKOM

is. [ ər. icra və fr. comite] İcraiyyə komitəsinin qısaldılmış adı.
İcrakomun sədr müavini qırmızı karandaşı naxışlı qələmdandan çəkib, vacib görkəm aldı. B.Bayramov.

İCRAİYYƏ
İCRASIZ

Значение слова в других словарях