İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏ

İctimailəşdirilmək” dən f.is. İstehsal vasitələrinin ictimailəşdirilməsi. Torpağın ictimailəşdirilməsi.
İCTİMAİ
İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях