İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏK

məch. Fərdilikdən, xüsusilikdən çıxarılıb, cəmiyyətin, kollektivin ixtiyarına verilmək; ümumiləşdirilmək, ellikləşdirilmək.
İCTİMAİLƏŞDİRİLMƏ
İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ

Значение слова в других словарях