İCTİMAİLƏŞDİRMƏK

f. Dağınıq, fərdi, xüsusi təsərrüfatı, istehsal vasitələrini, təsərrüfat obyektlərini və s.-ni ictimai kollektiv, təsərrüfat halına gətirmək; ümumiləşdirmək, ellikləşdirmək. İstehsal alət və vasitələrini ictimailəşdirmək. Torpağı ictimailəşdirmək.
İCTİMAİLƏŞDİRMƏ
İCTİMAİLƏŞMƏ

Значение слова в других словарях