İCTİMAİLƏŞMƏ

İctimailəşmək”dən f.is.

Синонимы

  • İCTİMAİLƏŞMƏ ümumiləşmə — ellikləşmə
İCTİMAİLƏŞDİRMƏK
İCTİMAİLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях