İDARƏOLUNAN

sif.
1. Hərəkəti, işi idarə oluna bilən. İdarəolunan raket. İdarəolunan təyyarə. İdarəolunan mərmi.
2. qram. İdarə əlaqəsində tabe tərəf.
İDARƏLİ
İDARƏSİZ

Значение слова в других словарях