İFADƏLİLİK

сущ. выразительность. Nitqin ifadəliliyi выразительность речи, hərəkətlərinin ifadəliliyi kimin выразительность движений чьих
İFADƏLİ
İFADƏSİZ

Digər lüğətlərdə