İHANƏT

is. [ ər. ] klas. Haqsız təhqir, haqsızlıq.
Çox yetər əğyardən cövrü ihanət könlümə. M.P.Vaqif.
Aşmışdı hələ həddini kəndlərdə rəzalət; Hər yanda təcavüzdü, ihanətdi, həqarət! Ə.Nəzmi.

İĞTİŞAŞLI
İHATƏ

Значение слова в других словарях