İKİÇƏYİRDƏKLİ

sif. İki çəyirdəyi olan. İkiçəyirdəkli meyvə.
İKİÇARXLI
İKİÇİN

Значение слова в других словарях