İKİBAŞA

zərf Hər iki tərəfə, hər iki başa. Maşını ikibaşa danışmaq.
İKİBARMAQLI
İKİBAŞLI

Значение слова в других словарях