İKİCƏRGƏ

zərf İki cərgə halında. İkicərgə oturmaq. Kitabları ikicərgə yığmaq.
İKİCƏ
İKİCƏRGƏLİ

Значение слова в других словарях