İKİDÜYMƏLİ

sif.
1. İki düymə ölçüsündə olan. İkidüymə mıx. İkidüymə taxta.
2. İki düyməsi olan. İkidüyməli pencək.
İKİDÜYMƏ
İKİELEKTRODLU

Значение слова в других словарях