İKİDAYAQLI

sif. İki dayaq üzərində dayanan, iki dayağı olan. İkidayaqlı dəzgah.
İKİÇİN
İKİDƏSTƏLİ

Значение слова в других словарях