İLƏRİ

bax irəli.
[Balaqardaş:] Kababdan iləri bir az çörək-pendir … gətir, qoçaq! N.Vəzirov.
Mən də evdən apardığım saxsı çanağı iləri sürdüm. M.S.Ordubadi.
Bu dəfə köksünü vermiş iləri. S.Vurğun.

İLƏN
İLGƏK

Значение слова в других словарях