İMALƏ₁

is. [ ər. ]
1. Mədəni süni surətdə təmizləmək məqsədi ilə düz bağırsağa maye daxil etmə. İmalə etmək.
2. Bu mayeni düz bağırsağa yeridən alət.

Синонимы

  • İMALƏ İMALƏ (tib.) ..Bu imalə təsir etməsə, o vaxt Qubadan molla Hacıbaba bizə yazdığı bu duanı hər sübh namazından sonra 140 mərtəbə oxusun
İMALƏ₂
İMAM

Значение слова в других словарях