İONİZÁSİYA

[ yun. ] bax ionlaşma və ionlaşdırma.
İÓN
İONLAŞDIRICI

Значение слова в других словарях