İONLAŞDIRILMAQ

məch. fiz. İon əmələ gətirilmək.
İONLAŞDIRILMA
İONLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях