İONLAŞMA

is. fiz. Hər hansı mühitdə ionların meydana gəlməsi. Qazların ionlaşması.
İONLAŞDIRMAQ
İONLU

Значение слова в других словарях