İPƏKXANA

is. köhn. İpək karxanası, ipək emalatxanası.
İPƏKƏYİRƏN
İPƏKQURDU

Значение слова в других словарях