İPSİZ

sif.
1. Başına ip salınmamış, başı iplə bağlanmamış, açıq buraxılmış.
2. məc. dan. Öz hərəkətlərində həddhüdud bilməyən qaba, qanmaz adam haqqında. İpsizin biridir.
İPRİT
İPVARİ

Значение слова в других словарях