İRƏŞT

is. Atın başına bağlanan nazik ip.
Bir az gedəndən sonra Süleyman atının irəştini düzəltmək bəhanəsi ilə düşüb geridə qaldı və quldur getdi qabağa. Ə.Haqverdiyev.
Oğlan yəhərin qaşına bağlanmış uzun irəşməni açdı, atı yedəkləyib dəyədən uzaqlaşdı. M.Hüseyn.

İRƏŞMƏ
İRFAN

Значение слова в других словарях