İRADƏLİLİK

is. Möhkəm iradəyə malik olma, iradəcə möhkəmlik; səbatlılıq.

Синонимы

  • İRADƏLİLİK möhkəmlik — səbatlılıq

Антонимы

  • İRADƏLİLİK İRADƏLİLİK – QORXAQLIQ İradəlilikdə heç kəs Səlimə çatmaz (“Ulduz”); Bu qorxaqlıqdır, yoxsa cinayət? – deyə o, komandirin gözlərinin içinə baxa-baxa s
İRADƏLİ
İRADƏSİZ

Значение слова в других словарях