İRFİDƏ

is. Açılmış kündəni təndirə yapmaq üçün alət.
İRFAN
İRGƏNCİ

Значение слова в других словарях