İSİNİŞMƏ

İsinişmək”dən f.is.

Синонимы

  • İSİNİŞMƏ öyrəşmə — alışma — bağlanma
İSİNİŞDİRMƏK
İSİNİŞMƏK

Значение слова в других словарях