İSLAHATÇILIQ

реформизм
İSLAHATÇI
İSLAHEDİCİ

Digər lüğətlərdə