İXLASKEŞ

sif. [ ər. ixlas və fars. …keş] köhn. bax ixlaskar.
[Teymur ağa:] Bəylər və xanın çoxusu mənim atamın yaxşılıqları səbəbinə mənə ixlaskeşdir. M.F.Axundzadə.

Синонимы

  • İXLASKEŞ ixlaskeş bax sədaqətli
İXLASKARLIQ
İXLASKEŞLİK

Значение слова в других словарях