İXTİOLÓGİYA

[ yun. ichthys və lat. logos-dan] Zoologiyanın balıqlardan bəhs edən şöbəsi.
Xüsusi kitabxanada ixtiologiyaya aid hər cür məlumat almaq mümkün olacaq. (Qəzetlərdən).

İXTİÓL
İXTİÓLOQ

Значение слова в других словарях