İXTİSASLAŞDIRILMAQ

məch.
1. Yalnız bir xüsusi sahədə işləmək və ya istifadə olunmaq üçün uyğunlaşdırılmaq, hazırlanmaq.
Cərgələr arasını becərən traktorlardan istifadə edilməsi işi ixtisaslaşdırılmalıdır. Pambıqçılıq”.

2. İxtisas öyrədilmək, mütəxəssis edilmək.
İXTİSASLAŞDIRILMA
İXTİSASLAŞDIRILMIŞ

Значение слова в других словарях