İYNƏLİ

иглистый
İYNƏLƏMƏK
İYNƏYARPAQ

Digər lüğətlərdə