İZOMERLƏR

[ yun. ] kim. Kimyəvi tərkibi və molekulyar çəkisi eyni, lakin fiziki və kimyəvi xassələri isə başqa-başqa olan kimyəvi birləşmələr.
Bu kimi eyni tərkibə malik müxtəlif xassəli və müxtəlif quruluşlu maddələrə izomer maddələr deyilir. M.Mövsümzadə.

İZOLYÁTOR
İZOTOPLAR

Значение слова в других словарях