JMIX

is. [ rus. ] Yağlı bitkilərin yağı çıxarılmış toxumlarının qalığı. Jmıx unu (üyüdülmüş, un halına salınmış jmıx).
– Çiyidin yağı çıxarıldıqdan sonra yerdə qalan maddədən hazırlanan jmıxda 40-43% zülali maddə və müəyyən miqdarda yağ olduğundan heyvanlar üçün çox yaxşı yemdir. M.Qasımov.

Этимология

  • JMIX Rus sözüdür, жать (sıxmaq) kəlməsi ilə bağlıdır, “sıxılmış” deməkdir. El arasında cımıx kimi işlədilir
JİTİYE
JMIXDOĞRAYAN

Значение слова в других словарях