JONQLYORLUQ

is.
1. Jonqlyorun (sirk artistinin) işi, peşəsi. 2 məc. Hoqqabazlıq. Jonqlyorluq etmək.
JONQLYÓR
JÚLİK

Значение слова в других словарях