KARGÜZAR

I. i. clerk; ~ işləmək to work as a clerk; to be* a clerk

II. s. 1. clerk’s, clerical; ~ vəzifəsi clerk’s office / post; 2. (işgüzar) business-like; ~ adam businesslike man* / person; O, çox kargüzardır He is very business-like

KARGAH
KARGÜZARLIQ

Значение слова в других словарях