KECİNMƏK

в сочет. geyinib-keçinmək напряжаться, нарядиться
KAZUS
KECÖY

Digər lüğətlərdə